Ritim Terapi ProgramlarıRhythm Therapy Programs

terapi1 terapi2
Okay Temiz, çocuklar için şimdiye kadar birçok kez ritim dersleri uygulamıştır.Temiz,bu dersleri kimi zaman spastik ya da sorunlu çocukların terapisi olarak, bazen de ritim duygusunu küçük yaşlarda çocuklara tanıtmak şeklinde çok amaçlı gerçekleştirmiştir.
terapi5 terapi6
Marmara bölgesini, özellikle İzmit çevresini çok derinden etkileyen depremden sonra psikolojik olarak yıpranan insanlar için bazı çalışmalar yapıldı.Depremden en çok zarar gören yine çocuklardı.
Çocuklara yönelik yapılan çalışmalar arasında Okay Temiz’in Deprem Terapi adı altında, depremden çok kısa bir süre sonra sırasıyla Banvit, Nokia ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın da desteğiyle gerçekleştirdiği ritim terapi programları halen devam etmektedir.
Temiz, çocuklara farklı aletleri tanıtıp, darbuka çalarak huzursuzluklarından ve korkularından sıyrılıp ritim duygusuyla hala hayatta olduklarını ve yaşamayı sürdüreceklerini hissettirmektedir.
terapi3 terapi4

terapi1 terapi2
Okay Temiz, rhythm lessons many times has implemented so far for the children. Okay Temiz, these courses sometimes troubled children as spastic or therapy, sometimes also performs as a multi-purpose to introduce children at an early age a sense of rhythm.

terapi5 terapi6
Marmara region, especially the children who suffer most from yapıldı.depre still some work for people who wear very deeply affected psychologically after the Izmit earthquake environment.
Okay Temiz name under Earthquake Therapy for children between the studies, after a very short time after the earthquake, respectively Banvit, Nokia and Turkey Educational Volunteers Foundation rhythm therapy programs were implemented with the support still continues.
Clean, introduce children to different instruments, the rhythm of tambourines playing stripped of unrest and fear they feel is still alive and will continue to live.
terapi3 terapi4