1996 yılında, tanınmış vurmalı çalgılar sanatçısı Okay Temiz öncülüğünde “Black Sea Art Project” adıyla kurulan 11 kişilik topluluk, bünyesinde Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin en ünlü ustalarını barındırır. Herbiri kendibsea1ülkesinin önde gelen müzisyenlerinden olup, çoğu caz ve/veya klasik müzik sanatçısıdır ama tümü bölgenin halk müziği ile beslenmiştir. Bu da topluluğun müziğindeki yaratıcılığın önemli bir unsurudur. Sekiz ülkeden en iyi solistlerin bir araya gelmesi sonucu, bölgenin geleneksel ve çağdaş melodileri ile Euxenit Pontus bölgesini saran, gizemi müzikle anlatan besteler ortaya çıkmıştır. Her üye orkestraya, kişisel becerisinin yanı sıra, diğer solistlerin kendi müzik ve kültür kimliklerini yansıtabilecekleri bir eser ile gelmiştir. Böylelikle orkestra, Karadeniz ülkelerinin farklı kültürel, dini ve etnik özelliklerini tek bir müzik parçasında birleştirerek Karadeniz müzik mozağini oluşturmuş oldu. server hosting info İlk defa Türkiye, Yunanistan, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’dan nefesliler, yaylılar, timpani ve diğer vurmalı çalgılar, tek bir orkestrada bir araya gelerek; farklılıkları ve benzerlikleriyle bölgenin insanlarını birleştiren coğrafi ve müzikal manzaranın resmini çizdiler.Ekim 1998’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 26 Ekim 1996’da verdikleri konserin canlı kaydı olan “Black Sea Project” adlı CD’yi çıkardılar.
Çaldıkları Festival – Konserler
1998 – Cemal Reşit Rey – Konser Salonu – Turkey
2000 – Patras – Greece
2000 – Ankara Jazz Festivali – Turkey
2001 – Lizbon Festivali – Portekiz