Okay Temiz Magnetic Band, Türk halk müziğinin ateşli ritimlerini Afrika ve Güney Amerika ritimleriyle süslüyor. Bu dinamik topluluk, gizemli halk melodilerini çalmaya başladıkça daha da etkileyici oluyor. Link doğaçlamalardan oluşan büyüleyici repertuar, çok çeşitli enstrümanlarla, klarnet, trompet, kanun, darbuka, davul ve perküsyonlarla en yüksek düzeye ulaşıyor. Üç farklı yönde ama mükemmel bir uyum içinde çalan, melodiden doğaçlamaya geçen üç ayrı perküsyoncu, bugün Dünya Müziği adıyla anılan üslubun temelini oluşturan bir tını ortaya koyuyor. Öyle hızlı koşuyorlar ki durdurmak olanaksız. Berimbo, tavil, talking drum gibi egzotik enstrümanlar çaldıkları müziğin gizemli etkisini artıyor.