Grubun temel üyeleri Okay Temiz, Andreas Metzler, Herman Artuç ve Barış Ertürk. Müzisyenlere birçok ülkeden başka müzisyen de eşlik ediyor. Farklı müzikal geçmişleri bulunan sanatçılar dinleyicilere evrensel tınılarla dokunuyor. Değişik kültürlerin ritim, melodi ve enstrümanları dinleyiciye dünya müziğinin farklı yönlerini sunuyor. Müziklerinde en çok ön plana geçen şey doğaçlamanın şeffaflığı. Bu alanda öne çıkan ise virtüöz Okay Temiz. Caz tarihinde önemli bir yere sahip olan Okay Temiz deneyimi ile gruba doğaçlama konusunda önderlik ediyor. Cosmic Tunnels’i 22 Aralık’ta Okay Temiz Atölyesi’nde izleyebilirsiniz.